Onze expertises

Ondernemingsrecht in meest ruime zin

Overnametransacties en investeringsrondes

Inrichting van statuten en governance

(Her)structurering

Ondernemingsrecht in meest ruime zin

Ons kantoor is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in de meest ruime zin. Wij assisteren graag bij één van de volgende werkzaamheden:

 • het oprichten van een BV of een NV
 • het oprichten van een stichting (als investeringsvehikel of administratiekantoor)
 • het oprichten van een goed doel of ANBI stichting en vereniging
 • het inbrengen van bestaande ondernemingen (eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschappen) in BV’s (geruisloos of niet geruisloos)
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden en het inrichten van statuten van rechtspersonen
 • de verkoop en levering van aandelen
 • de uitgifte van (nieuwe) aandelen
 • het opzetten van een werknemersparticipatie
 • het certificeren van aandelen
 • het schenken van aandelen en certificaten
 • het begeleiden van een (grensoverschrijdende) juridische fusie en/of splitsing
 • het begeleiden van een omzetting (bijvoorbeeld van een NV in een BV)
 • het ontbinden van uw onderneming en de bijbehorende registratie bij de KvK
 • het verzorgen van de UBO registratie bij het UBO register.

Overnametransacties en investeringsrondes

Wij begeleiden regelmatig overnametransacties en investeringsrondes. Vaak met betrokkenheid van banken, venture capital- of (andere) private equity-fondsen. Hierbij werken wij intensief samen met de betrokken advocaten, fiscalisten en overige adviseurs. Wij kennen de verschillende investeringsinstrumenten en de dynamiek van dergelijke transacties. Wij denken proactief mee over ingewikkelde fund flows en kapitaalstructuren. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het opzetten van structuren voor management- en werknemersparticipaties.

Inrichting van statuten en governance

Bij het opstellen van statuten en het vormgeven van de governance draait het om de invulling van zeggenschap, bestuur en toezicht binnen een organisatie. Van belang is hoe verschillende vennootschapsorganen zich tot elkaar verhouden. Deze vraagstukken spelen bij allerlei soorten ondernemingen en bij elk type onderneming kunnen andere uitgangspunten en regels gelden. Dit is te zien bij familiebedrijven en bedrijven in het MKB. Maar ook bij stichtingen en verenigingen. Wij zijn als experts op het gebied van governance bekend met de dynamiek die speelt bij besluitvormingsprocessen en sparren hier graag met u over.

(Her)structurering

Wij hebben veel ervaring met het opzetten en aanpassen van juridische structuren. U kunt bij ons terecht voor een gedegen advies over de beste structuur voor uw organisatie. Wij denken ook graag mee als u de bestaande structuur wilt vereenvoudigen. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en het implementeren van nationale en grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen, omzettingen en grensoverschrijdende zetelverplaatsingen van vennootschappen. Bij dergelijke trajecten werken wij nauw samen met betrokken adviseurs in binnen- en buitenland.